ἔστι δ᾽ ὅπη νῦν
ἔστι: τελεῖται δ᾽ ἐς τὸ πεπρωμένον:
οὔθ᾽ ὑποκαίων οὔθ᾽ ὑπολείβων
οὔτε δακρύων ἀπύρων ἱερῶν
ὀργὰς ἀτενεῖς παραθέλξει

Aesch. Ag. 67-71


David Myatt


ἔγω δὲ φίλημμ᾽ ἀβροσύναν […] τοῦτο καί μοι
τὸ λάμπρον ἔρως ἀελίω καὶ τὸ κάλον λέλογχε

I love delicate softness:
For me, love has brought the brightness
And the beauty of the Sun

Sappho, poetic fragment: P. Oxyrhynchus. XV (1922) nr. 1787 fr. 1 et 2


%d bloggers like this: