Δέησις Mosaic, Icon of Jesus, Hagia Sophia

The Way Of Jesus of Nazareth

A Question Of Hermeneutics?

 

As my translation of and commentary on the Gospel According To John so very slowly progresses [1] what I am (re)discovering is how different the ‘way of Jesus of Nazareth’ – as presenced in and by that particular Gospel over two thousand years ago – seems to me to be from what has so often been preached by so many and for so long regarding that religion which has become known as Christianity, dependant as such preaching so often is and has been on interpretations, and translations, of the Greek texts that form the ‘New Testament’.

What emerges from my own translation – that is, from my particular ‘interpretation of meaning’ of the Gospel According To John – is rather reminiscent of what individuals such as Julian of Norwich, George Fox, and William Penn wrote and said about Jesus and the spiritual way that the Gospels in particular revealed. This is the way of humility, of forgiveness, of love, of a personal appreciation of the divine, of the numinous; and a spiritual, interior, way somewhat different from supra-personal moralistic interpretations based on inflexible notions of ‘sin’ and thus on what is considered ‘good’ and what is considered ‘evil’.

A difference evident in many passages from the Gospel of John, such as the following two, one of which involves the Greek word πιστεύω, and which word is perhaps a relevant hermeneutical example. The conventional interpretation of meaning, in respect of New Testament texts, is ‘believe’, ‘have faith in’, so that John 3:16 is interpreted along the following lines:

For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. (King James Bible)

Similarly in respect of other verses where πιστεύω occurs, so that the impression is of the necessity of believing, of having or acquiring faith.

Yet, and in regard to the aforementioned verse, if one interprets that particular (and another) Greek word in a more Hellenistic – a more Greek – way, then one has:

Theos so loved the world that he offered up his only begotten son so that all those trusting in him would not perish but might have life everlasting.

Not only is this personal, direct – as in personally trusting someone as opposed to a ‘blind believing’ – but there are no prior hermeneutic assumptions about ‘God’, derived as such assumptions are from over two thousand years of scriptural exegesis and preaching.

Example One. Chapter Three, 16-21

DWM:

Theos so loved the world that he offered up his only begotten son so that all those trusting in him would not perish but might have life everlasting. For Theos did not dispatch his son to the world to condemn the world, but rather that the world might be rescued through him. Whosoever trusts in him is not condemned while whomsoever does not trust is condemned for he has not trusted in the Nomen of the only begotten son of Theos.

And this is the condemnation: That the Phaos arrived in the world but mortals loved the darkness more than the Phaos, for their deeds were harmful. For anyone who does what is mean dislikes the Phaos and does not come near the Phaos lest their deeds be exposed. But whomsoever practices disclosure goes to the Phaos so that their deeds might be manifest as having been done through Theos. [2]

King James Bible:

God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.

Example Two. Chapter Five, 1-16

DWM:

Following this, there was a Judaean feast and Jesus went to Jerusalem. And there is in Jerusalem by the place of the sheep a pool, named in the language of the Hebrews as Bethesda, which has five colonnades in which were a large number of the infirm – the blind, the limping, the withered – awaiting a change in the water since on occasion an Envoy of Theos descended into the pool, stirring the water, and whomsoever after that stirring of the water was first to enter became complete, the burden of their affliction removed.

And there was a man there who for eight and thirty years had been infirm. Jesus, seeing him lying there and knowing of that lengthy duration, said to him: “Do you seek to be complete?”

The infirm one replied: “Sir, I do not have someone who when the water is stirred could place me in that pool, and, when I go, someone else has descended before me.”

Jesus said to him: “Arise. Take your bedroll, and walk.”

And, directly, the man became complete, took up his bedroll and walked around. And it was the day of the Sabbath.

Thus did the Judaeans say to the one who had been treated: “It is the Sabbath and it is not permitted for you to carry your bedroll.”

To them he answered: “It was he who made me complete who said for me to take my bedroll and to walk around.”

So they asked him: “Who is the man who said for you to take the bedroll and walk?”

But the healed one did not know, for there was a crowd there with Jesus having betaken himself away.

Following this, Jesus discovered him in the temple and said to him: “Behold, you are complete. No more missteps, lest something worse befalls you.”

The man then went away and informed the Judaeans that it was Jesus who had made him complete, and thus did the Judaeans harass Jesus because he was doing such things on the Sabbath. [3][4]

King James Bible:

After this there was a feast of the Jews; and Jesus went up to Jerusalem.

Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches. In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had. And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years. When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole? The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me. Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk. And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.

The Jews therefore said unto him that was cured, It is the sabbath day: it is not lawful for thee to carry thy bed. He answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed, and walk. Then asked they him, What man is that which said unto thee, Take up thy bed, and walk? And he that was healed wist not who it was: for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place. Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee. The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole.

And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day.

Conclusion

The first example seems to me to be revealing of the personal nature of the ‘way of Jesus of Nazareth’ – of a personal trust in a particular person, in this instance a trust in Jesus because of how he and his life are recounted by the Evangelist – contrasting with a rather impersonal demand to believe, to have faith, based on doctrine as codified by someone else or by some organized regulatory and supra-local hierarchy.

The second example seems to me to be revealing of the contrast between the then organized supra-personal religion of the Judaeans – with its doctrinal forbiddance, sometimes on pain of death, of certain personal deeds – and the empathy and compassion of an individual, as evident in Jesus in the immediacy of the moment healing a long-suffering infirm man and bidding him to take up and carry his bedroll, undoubtedly aware as Jesus was that he was doing and inciting what was forbidden because for him empathy and compassion were more important than some established doctrine.

Is this contrast between what seems to be a particular dogmatism, a particular religious (hubriatic) intolerance by the Judaeans, and an individual being empathic and compassionate in the immediacy of the moment, still relevant today? Personally, I do believe it is, leading me to conclude that τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον – The Gospel According To John – contains certain truths not only about our physis as human beings but also about our relation to Being, to the divine, to the numinous. For, as described in tractate III of the Corpus Hermeticum,

The numen of all beings is theos: numinal, and of numinal physis. The origin of what exists is theos, who is Perceiveration and Physis and Substance: the sapientia which is a revealing of all beings. For the numinal is the origin: physis, vigour, incumbency, accomplishment, renewance […]

The divine is all of that mixion: renewance of the cosmic order through Physis, for Physis is presenced in the divine. [5]

David Myatt
October 2017

°°°
Related:
https://davidmyatt.wordpress.com/gospel-according-to-john/
°°°


Footnotes

[1] Volume I (chapters 1-4) of my translation of and commentary on the Gospel According To John was published in July 2017 (ISBN 978-1548913670) with volume II (chapters 5-10) scheduled for publication in 2018.

A version in html – including chapter 5 and >, which is subject to revision and updated as and when new verses and the associated commentary are available – is (as of October 2017) at http://www.davidmyatt.info/gospel-john.html

[2] A (slightly edited) extract from my commentary on John 3:16-21.

° Nomos. νόμος. A transliteration since as with ‘logos’ a particular metaphysical principle is implied and one which requires contextual interpretation; a sense somewhat lost if the English word ‘law’ is used especially given what the word ‘law’ often now imputes.

° Phaos. Given that φάος metaphorically (qv. Iliad, Odyssey, Hesiod, etcetera) implies the being, the life, ‘the spark’, of mortals, and, generally, either (i) the illumination, the light, that arises because of the Sun and distinguishes the day from the night, or (ii) any brightness that provides illumination and thus enables things to be seen, I am inclined to avoid the vague English word ‘light’ which all other translations use and which, as in the case of God, has, in the context of the evangel of Jesus of Nazareth, acquired particular meanings mostly as a result of centuries of exegesis and which therefore conveys or might convey something that the Greek word, as used by the author of this particular Greek text, might not have done.

Hence my transliteration – using the Homeric φάος instead of φῶς – and which transliteration requires the reader to pause and consider what phaos may, or may not, mean, suggest, or imply. As in the matter of logos, it is most probably not some sort of philosophical principle, neo-Platonist or otherwise.

Interestingly, φῶς occurs in conjunction with ζωή and θεὸς and ἐγένετο and Ἄνθρωπος in the Corpus Hermeticum, thus echoing the evangel of John:

φῶς καὶ ζωή ἐστιν ὁ θεὸς καὶ πατήρ͵ ἐξ οὗ ἐγένετο ὁ Ἄνθρωπος (Poemandres, 1.21)

Life and phaos are [both] of Theos, The Father, Who brought human beings into existence

° For their deeds were harmful. ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα. Harmful: that is, caused pain and suffering. To impute to πονηρός here the meaning of a moral abstract ‘evil’ is, in my view, mistaken. Similarly with the following φαῦλος in v.20 which imparts the sense of being ‘mean’, indifferent.

Since the Phaos is Jesus, those who are mean, those who do harm, avoid Jesus because (qv. 2.25) he – as the only begotten son of Theos – knows the person within and all their deeds. Thus, fearing being exposed, they avoid him, and thus cannot put their trust in him and so are condemned and therefore lose the opportunity of eternal life.

° whomsoever practices disclosure. ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν. Literally, ‘they practising the disclosing.’ That is, those who disclose – who do not hide – who they are and what deeds they have done, and who thus have no reason to fear exposure. Here, as in vv.19-20, the meaning is personal – about the character of people – and not about abstractions such as “evil” and “truth”, just as in previous verses it is about trusting in the character of Jesus. Hence why here ἀλήθεια is ‘sincerity’, a disclosing, a revealing – the opposite of lying and of being deceitful – and not some impersonal ‘truth’.

[3] Note how Jesus does not disapprovingly preach about – does not even mention – the apparently superstitious practice of infirm individuals waiting by a ‘miraculous’ pool in order to be cured.

[4] A (slightly edited) extract from my commentary on John 5:1-16.

° the place of the sheep. Since the Greek προβατικός means “of or relating to sheep” and there is no mention of a ‘gate’ (or of anything specific such as a market) I prefer a more literal translation. It is a reasonable assumption that the sheep were, and had in previous times been, kept there prior to being offered as sacrifices, as for example sheep are still so held in particular places in Mecca during Eid al-Adha, the Muslim feast of sacrifice.

° named in the language of the Hebrews. ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ.

° the infirm. The Greek word ἀσθενέω implies those lacking normal physical strength.

° awaiting a change in the water. Reading ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν with the Textus Receptus, omitted by NA28, but included in ASV, Tyndale, and Wycliffe.

° Envoy of Theos. Reading άγγελος γάρ κυρίου κατά καιρών κατέβαινεν (qv. Cyril of Alexandria, Commentary on John, Book II, V, 1-4, Migne Patrologia Graeca 73) and ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐτάρασσεν τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος, ὑγιὴς ἐγίνετο, ᾧ δήποτε κατειχετο νοσήματι with the Textus Receptus. The verse is omitted by NA28, but included in ASV, Tyndale, and Wycliffe.

a) envoy. As noted in the commentary on 1:51, interpreting ἄγγελος as ‘envoy’ (of theos) and not as ‘angel’, particularly given the much later Christian iconography associated with the term ‘angel’.

b) Theos. Regarding άγγελος γάρ κυρίου, qv. Matthew 28.2 ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ, “an envoy of [the] Lord/Master descended from Empyrean/the heavens.” Since here κύριος implies Theos (cf. John 20.28 where it is used in reference to Jesus), an interpretation such as “envoy of Theos” avoids both the phrase “envoy of the Master” – which is unsuitable given the modern connotations of the word ‘master’ – and the exegetical phrase “angel/envoy of the Lord” with all its associated and much later iconography both literal, by means of Art, and figurative, in terms of one’s imagination. An alternative expression would be “envoy of the Domine,” with Domine (from the Latin Dominus) used in English as both a respectful form of address and as signifying the authority of the person or a deity.

c) became complete. ὑγιὴς ἐγίνετο. The suggestion is of the person becoming ‘whole’, complete, sanus, and thus ceasing to be ‘broken’, incomplete, infirm.

° bedroll. κράβαττος (Latin, grabatus) has no suitable equivalent in English since in context it refers to the portable bed and bedding of the infirm. The nearest English approximation is bedroll.

° And, directly, the man became complete. καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος. Metaphysically, the Evangelist is implying that ‘completeness’ – wholeness – for both the healthy and the infirm (whether infirm because of sickness or a physical infirmity) arises because of and through Jesus.

° treated. Taking the literal sense of θεραπεύω here. Hence: cared for, treated, attended to. As a healer or a physician might care for, treat, or attend to, someone.

° no more missteps. μηκέτι ἁμάρτανε. That is, make no more mistakes in judgement or in deeds. Qv. the Introduction [to Volume I of the translation] regarding translating ἁμαρτία in a theologically neutral way as ‘mistake’ or ‘error’ instead of by the now exegetical English word ‘sin’. Cf. 1.29, 8.7, et seq.

° Judaeans. Qv. my essay A Note On The Term Jews In The Gospel of John, available at https://davidmyatt.wordpress.com/2017/07/05/a-note-on-the-term-jews-in-the-gospel-of-john/

° harass. διώκω. Cf. the Latin persequor, for the implication is of continually ‘following’ and pursuing him in order to not only try and worry or distress him but also (as becomes evident) to find what they regard is evidence against him in order to have him killed, qv. 5.18, 7.1, 7.19 et seq.

[5] Ιερός Λόγος: An Esoteric Mythos. Included in: David Myatt, Corpus Hermeticum: Eight Tractates: Translation and Commentary, 2017. ISBN 978-1976452369


Image credit: Icon of Jesus, Δέησις Mosaic, Hagia Sophia

Apollo and Artémis. Louvre (Department of Greek, Etruscan, and Roman Antiquities)

For the convenience of readers I have compiled my eight translations of and commentaries on tractates from the Corpus Hermeticum into one pdf document.

 

Corpus Hermeticum: Eight Tractates
(pdf)
°°°


Contents

° Preface

° Tractate I. Ποιμάνδρης. Poemandres

° Tractate III.  Ιερός Λόγος. An Esoteric Mythos

° Tractate IV.  Ἑρμοῦ πρὸς Τάτ ὁ κρατῆρ ἡ μονάς. From Hermes To Thoth: Chaldron Or Monas

° Tractate VI.  ̔́Οτι ἐν μόνῳ θεῷ τὸ ἀγαθόν ἐστιν ἀλλαχόθι δὲ οὐδαμοῦ. That In The Theos Alone Is Nobility And Not Anywhere Else

° Tractate VIII. Ὅτι οὐδὲν τῶν ὄντων ἀπόλλυται ἀλλὰ τὰς μεταβολὰς ἀπωλείας καὶ θανάτους πλανώμενοι λέγουσιν. That no beings are lost, despite mortals mistakenly claiming that such transformations are death and a loss.

° Tractate XI. Νοῦς πρὸς Ἑρμῆν. From Perceiverance To Hermes

° Tractate XII. Περὶ νοῦ κοινοῦ πρὸς Τάτ. To Thoth, Concerning Mutual Perceiveration.

° Tractate XIII. Ερμού του τρισμεγίστου προς τον υιόν Τάτ εν όρει λόγος απόκρυφος περί παλιγγενεσίας και σιγής επαγγελίας. On A Mountain: Hermes Trismegistus To His Son Thoth, An Esoteric Discourse Concerning Palingenesis And The Requirement of Silence

° Bibliography

°°°

A printed version is also available: David Myatt, Corpus Hermeticum: Eight Tractates, ISBN-13: 978-1976452369. 190 pages. 2017. BISAC: Philosophy / Metaphysics


Image credit:
Attic red-figure. Apollo and Artémis.
c.470 BCE. Louvre (Department of Greek, Etruscan, and Roman Antiquities)


Tractate 13, Corpus Hermeticum

N.B. This has been superseded by the compilation Corpus Hermeticum: Eight Tractates which contains translations of and commentaries on tractates I, III, IV, VI, VIII, XI, XII, XIII.

Gratis Open Access: https://davidmyatt.files.wordpress.com/2018/03/eight-tractates-v2-print.pdf

Printed book: ISBN-13: 978-1976452369. 190 pages. 2017.


Image credit: The beginning of tractate XIII from the book Mercvrii Trismegisti Pœmandres, published in Paris in 1554.


Tractate 13, Corpus Hermeticum

Some Notes On Translating Tractate XIII

As with many of the tractates of the Corpus Hermeticum, the Greek text of tractate XIII provides an interesting insight into ancient Hellenic paganism and mysticism. It also – as with most of those tractates – presents the translator with certain problems, sometimes related to textual corruption, sometimes grammatical (should ῥοίζῳ, for example, in v. 9  of XIII be related to νικηθεῖσαι or to ἐξέπτησαν) and many of which problems concern the variety of meanings which can be assigned to certain words, as for instance in the important matter of νοῦς which is invariably translated as either “intellect” or as “mind”, neither of which is satisfactory especially given what both of those English words now often denote almost two thousand years after those Greek tractates were written.

My own choice in this tractate in respect of νοῦς – as in my translations of other Hermetic tractates – is perceiveration/perceiverance, which, even though such English words hint at what I believe νοῦς meant and implied esoterically and philosophically in Hellenistic times, are not entirely satisfactory. The only reasonable alternative seems to be a transliteration, as I do in this tractate – and have done in other tractates – in respect of λόγος, θεός and several other Greek words.

However, given that the goal of the translator is to provide for the general reader an intelligible interpretation of the text, to utilize transliterations for every problematic word would fail to accomplish that goal. Which is why the translator has to use their judgement and why every translation is ‘an interpretation of meaning’.

Such problematic words occur not only in the title of tractate XIII but also from the very first line of the text. In respect of the title – Ερμού του τρισμεγίστου προς τον υιόν Τάτ εν όρει λόγος απόκρυφος περί παλιγγενεσίας και σιγής επαγγελία – there is the question of translating (i) Τάτ, (ii) λόγος απόκρυφος, (iii) παλιγγενεσία, and (iv) ἐπαγγελία. In respect of the first line there is the question, at the very beginning, of Ἐν τοῖς Γενικοῖς, and what ὦ πάτερ – and the related ὦ τέκνον – might imply.

All of which questions – and the many subsequent ones together with the Cantio Arcana (The Esoteric Song) of sections 17 and 18 – make tractate XIII most interesting in regard to ancient Hellenic paganism and mysticism.


Title

A conventional translation of the title (by GRS Mead) is: “Concerning Rebirth and the Promise of Silence Of Thrice-greatest Hermes unto Tat his Son.”

My translation, however, is:

“On A Mountain: Hermes Trismegistus To His Son Thoth, An Esoteric Discourse Concerning Palingenesis And The Requirement of Silence.”

Which translation requires some explanation:

Thoth. As in other tractates I translate Τάτ by Thoth, avoiding the conventional Tat which, in English, has a colloquial meaning inappropriate here. As to which ‘Thoth’ is meant, the consensus is that in this and some other tractates it refers to the son (possibly biologically or more probably metaphorically) of Hermes Trismegistus who himself was named by the Greeks as Thoth, with the Τάτ of some other tractates being a scribal corruption of the name Thoth.

Esoteric Discourse. λόγος απόκρυφος. While ‘esoteric’ is an apt translation in regard to απόκρυφος, ‘discourse’ is not entirely satisfactory in respect of λόγος since it could be here interpreted to mean ‘disclosure’ or ‘explanation’. However, given what follows in section 1 – πυθομένου τὸν τῆς παλιγγενεσίας λόγον μαθεῖν…παραδιδόναι μοι – ‘discourse’ does seem appropriate.

Palingenesis. Rather than ascribe a particular meaning to παλιγγενεσία – such as ‘rebirth’ or ‘regeneration’ – I have chosen the English word palingenesis (from the Latin palingenesia) with that word explained by what follows in this particular discourse, qv. sections 12 and 13.

Requirement. The sense of ἐπαγγελία here, given what is discussed in this tractate, is ‘requirement’ rather than the strident ‘command’ or what is implied by the rather vague word ‘promise’.


The First Line

The first part of the first line of XIII is: Ἐν τοῖς Γενικοῖς͵ ὦ πάτερ͵ αἰνιγματωδῶς καὶ οὐ τηλαυγῶς ἔφρασας περὶ θειότητος διαλεγόμενος.

Conventionally: “In the General Sermons, father, thou didst speak in riddles most unclear, conversing on Divinity.”

My translation is:

When, father, you in the Exoterica conversed about divinity your language was enigmatic and obscure.

Which translation, as with title, requires some explanation:

Father. The Greek ὦ πάτερ – literally ‘my father’ – is a polite form of address, akin to the English ‘sir’. Similarly, ὦ τέκνον – ‘my son’ – is a polite reply. Given the esoteric nature of the text, a possible interpretation here of ὦ πάτερ would be ‘Master’, and of ὦ τέκνον ‘my pupil’.

in the Exoterica. Ἐν τοῖς γενικοῖς. Since the term γενικῶν λόγων occurs in tractate X it is reasonable to assume that γενικός here refers to the same thing although the meaning of the term is moot given that no details are provided in this tractate nor in tractate X, nor in Stobaeus  – Excerpts, III, 1 and VI, 1 – where the term also occurs. While most translators have assumed that it refers to ‘generic’ things or ‘generalities’ and thus (by adding λόγοι) have opted for an expression such as ‘General Sermons’, and given that a transliteration – such as genikois or genikoi – is awkward, I have in respect of the γενικοὶ opted for exoterica (from the Latin via the Greek τὰ ἐξωτερικά) with the meaning of “exoteric treatises designed for or suitable to the generality of disciples or students,” with the plausible suggestion thus being that there are exoteric Hermetic treatises and esoteric Hermetic treatises, with Reitzenstein describing these other treatises as διεξοδικοί λόγοι (R.A. Reitzenstein. Poimandres. Teubner, Leipzig. 1904. p.118) a distinction he also mentioned in his later work Die Hellenistischen Mysterien Religionen. One such esoteric treatise is tractate XIII.

The Esoteric Song

This much translated part of XIII has, in my opinion, been somewhat misunderstood given, for example, that θεὸς has invariably been translated by ‘God’ – implying as that word now so often does the God of Christianity – and φῶς (as in translations of the New Testament) translated by ‘light’, with ἀλήθεια as some kind of abstract ‘truth’, and with ὕμνος as ‘hymn’ suggestive as that English word now so often is of the hymns of Christian worship.

Conventionally, the first few verses are translated along the following lines:

“Let every nature of the World receive the utterance of my hymn!
Open thou Earth! Let every bolt of the Abyss be drawn for me. Stir not, ye Trees!
I am about to hymn creation’s Lord, both All and One.
Ye Heavens open, and ye Winds stay still; and let God’s deathless Sphere receive my word.”

My translation [1] is as follows:

Let every Physis of Kosmos favourably listen to this song.
Gaia: be open, so that every defence against the Abyss is opened for me;
Trees: do not incurvate;
For I now will sing for the Master Artisan,
For All That Exists, and for The One.
Open: you Celestial Ones; and you, The Winds, be calm.
Let the deathless clan of theos accept this, my logos.

Which, for me at least, evokes – as tractate XIII does in its entirety – something redolent of paganism rather than of Christianity.

David Myatt
2017

[1] https://davidmyatt.files.wordpress.com/2018/03/eight-tractates-v2-print.pdf


Image credit: The beginning of tractate XIII from the book Mercvrii Trismegisti Pœmandres, published in Paris in 1554


Corpus Hermeticum XII

N.B. The translations are now included in the compilation Corpus Hermeticum: Eight Tractates which contains translations of and commentaries on tractates I, III, IV, VI, VIII, XI, XII, XIII.

Gratis Open Access: https://davidmyatt.files.wordpress.com/2018/03/eight-tractates-v2-print.pdf

Printed book: ISBN-13: 978-1976452369. 190 pages. 2017.

David Myatt


Image credit:
The beginning of Tractate XII from the book Mercvrii Trismegisti Pœmandres, published in Paris in 1554


Corpus Hermeticum XII

N.B. The extracts that were previously here have been superseded by Hermeticum: Eight Tractates which contains translations of and commentaries on tractates I, III, IV, VI, VIII, XI, XII, XIII.

Gratis Open Access: https://davidmyatt.files.wordpress.com/2018/03/eight-tractates-v2-print.pdf

Printed book: ISBN-13: 978-1976452369. 190 pages. 2017.


Image credit:
The beginning of Tractate XII from the book Mercvrii Trismegisti Pœmandres, published in Paris in 1554


N.B. This work has been superseded by the compilation Corpus Hermeticum: Eight Tractates which contains translations of and commentaries on tractates I, III, IV, VI, VIII, XI, XII, XIII.

Gratis Open Access: https://davidmyatt.files.wordpress.com/2018/03/eight-tractates-v2-print.pdf

Printed book: ISBN-13: 978-1976452369. 190 pages. 2017.


Image credit:
The beginning of Tractate VI from the book Mercvrii Trismegisti Pœmandres, published in Paris in 1554


Cicero On Summum Bonum

In De Finibus Bonorum et Malorum Marcus Tullius Cicero, in criticizing Epicurus and others, presents his view of Summum Bonum, a term normally translated as ‘the supreme good’. According to Cicero, honestum (honourable conduct) is the foundation of Summum Bonum which itself can be discerned by careful consideration (ratio) in conjunction with that knowing (scientia) of what is divine and what is mortal that has been described as wisdom (sapientia).

aequam igitur pronuntiabit sententiam ratio adhibita primum divinarum humanarumque rerum scientia, quae potest appellari rite sapientia, deinde adiunctis virtutibus, quas ratio rerum omnium dominas, tu voluptatum satellites et ministras esse voluisti. (II, 37)

He then writes that honestum does not depend on any personal benefit (omni utilitate) that may result or be expected but instead can be discerned by means of consensus among the whole community in combination with the example afforded by the honourable actions and motives of the finest of individuals.

Honestum igitur id intellegimus, quod tale est, ut detracta omni utilitate sine ullis praemiis fructibusve per se ipsum possit iure laudari. quod quale sit, non tam definitione, qua sum usus, intellegi potest, quamquam aliquantum potest, quam communi omnium iudicio et optimi cuiusque studiis atque factis, qui permulta ob eam unam causam faciunt, quia decet, quia rectum, quia honestum est, etsi nullum consecuturum emolumentum vident. (II, 45f)

In effect, Summum Bonum – what the Greeks termed τὸ ἀγαθὸν – depends on certain personal qualities such as a careful consideration of a matter; on a personal knowing of what is divine and what is mortal; on the example of personal noble deeds and motives, and on a communal consensus.

There is therefore nothing morally abstract or dogmatic about Cicero’s understanding of Summum Bonum which so well expresses, as does Seneca [1], the Greco-Roman view, with a perhaps more apt translation of the term Summum Bonum thus being “the highest nobility”.

David Myatt
2017

An extract from the Introduction to my forthcoming translation of and commentary on the sixth tractate of the Corpus Hermeticum, entitled as that tractate is ῞Οτι ἐν μόνῳ θεῷ τὸ ἀγαθόν ἐστιν ἀλλαχόθι δὲ οὐδαμοῦ: That In The Theos Alone Is Nobility And Not Anywhere Else.

°°°

[1] “summum bonum est quod honestum est; et quod magis admireris: unum bonum est, quod honestum est, cetera falsa et adulterina bona sunt”.  Ad Lucilium Epistulae Morales, LXXI, 4


Image credit:
The beginning of Tractate VI from the book Mercvrii Trismegisti Pœmandres, published in Paris in 1554


 

Three of the many Greek terms of interest in respect of understanding the varied weltanschauungen outlined in the texts that comprise the Corpus Hermeticum are ἀγαθός and νοῦς and θεός, with conventional translations of these terms as ‘good’ and ‘Mind’ and ‘god’ (or God) imparting the sense of reading somewhat declamatory sermons about god/God and ‘the good’ familiar from over a thousand years of persons preaching about Christianity interspersed with definitive philosophical statements about ‘Mind’, as if a “transcendent intelligence, rationality,” or a “Mental or psychic faculty” or both, or something similar, is meant or implied.

Thus the beginning of tractate VI – τὸ ἀγαθόν, ὦ ᾿Ασκληπιέ, ἐν οὐδενί ἐστιν, εἰ μὴ ἐν μόνῳ τῷ θεῷ, μᾶλλον δὲ τὸ ἀγαθὸν αὐτός ἐστιν ὁ θεὸς ἀεί – and dealing as it does with both ἀγαθός and θεός, has been translated, by Mead, as “Good, O Asclepius, is in none else save God alone; nay, rather, Good is God Himself eternally,” [1] and by Copenhaver as “The good, Asclepius, is in nothing except in god alone, or rather god himself is always the good.” [2]

In respect of νοῦς, a typical example is from Poemandres 12 – ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου· περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων· ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα. The beginning of this is translated by Mead as “But All-Father Mind, being Life and Light, did bring forth Man co-equal to Himself, with whom He fell in love, as being His own child for he was beautiful beyond compare,” and by Copenhaver as “Mind, the father of all, who is life and light, gave birth to a man like himself whom he loved as his own child. The man was most fair: he had the father’s image.”

Similarly, in respect of Poemandres 22 – παραγίνομαι αὐτὸς ἐγὼ ὁ Νοῦς τοῖς ὁσίοις καὶ ἀγαθοῖς καὶ καθαροῖς καὶ ἐλεήμοσι, τοῖς εὐσεβοῦσι, καὶ ἡ παρουσία μου γίνεται βοήθεια, καὶ εὐθὺς τὰ πάντα γνωρίζουσι καὶ τὸν πατέρα ἱλάσκονται ἀγαπητικῶς καὶ εὐχαριστοῦσιν εὐλογοῦντες καὶ ὑμνοῦντες τεταγμένως πρὸς αὐτὸν τῇ στοργῇ – which is translated by Mead as “I, Mind, myself am present with holy men and good, the pure and merciful, men who live piously. [To such] my presence doth become an aid, and straightway they gain gnosis of all things, and win the Father’s love by their pure lives, and give Him thanks, invoking on Him blessings, and chanting hymns, intent on Him with ardent love,” and by Copenhaver as “I myself, the mind, am present to the blessed and good and pure and merciful – to the reverent – and my presence becomes a help; they quickly recognize everything, and they propitiate the father lovingly and give thanks, praising and singing hymns affectionately and in the order appropriate to him.”

As explained in various places in my commentary on tractates I, III, IV, VIII, and XI, and in two appendices [3], I incline toward the view that – given what such English terms as ‘the good’, Mind, and god now impute, often as a result of two thousand years of Christianity and post-Renaissance, and modern, philosophy – such translations tend to impose particular and modern interpretations on the texts and thus do not present to the reader the ancient ethos that forms the basis of the varied weltanschauungen outlined in the texts of the Corpus Hermeticum.

To avoid such impositions, and in an endeavour to express at least something of that ancient (and in my view non-Christian) ethos, I have – for reasons explained in the relevant sections of my commentary – transliterated θεὸς as theos [4], νοῦς as perceiveration, or according to context, perceiverance; and ἀγαθός as, according to context, nobility, noble, or honourable [5]. Which is why my reading of the Greek of the three examples above provides the reader with a somewhat different impression of the texts:

° Asclepius, the noble exists in no-thing: only in theos alone; indeed, theos is, of himself and always, what is noble. [6]

° Perceiveration, as Life and phaos, father of all, brought forth in his own likeness a most beautiful mortal who, being his child, he loved.

° I, perceiveration, attend to those of respectful deeds, the honourable, the refined, the compassionate, those aware of the numinous; to whom my being is a help so that they soon acquire knowledge of the whole and are affectionately gracious toward the father, fondly celebrating in song his position.

But, as I noted in respect of ἀγαθός in the On Ethos And Interpretation appendix, whether these particular insights of mine are valid, others will have to decide. But they – and my translations of the tractates in general – certainly, at least in my fallible opinion, convey an impression about ancient Hermeticism which is rather different from that conveyed by other translations.

David Myatt
March 2017

Extract from a letter in reply to a correspondent who, in respect of the Corpus Hermeticum, enquired about my translation of terms such as ἀγαθός and νοῦς. I have, for publication here, added a footnote which references my translations of and commentaries on five tractates of the Corpus Hermeticum.
°°°

Notes

[1] G.R.S Mead. Thrice-Greatest Hermes. Theosophical Society (London). 1906.

[2] B. Copenhaver. Hermetica. Cambridge University Press. 1992

[3] My translations of and commentary on tractates I, III, IV, and XI – and the two appendices – are available in pdf format at https://davidmyatt.wordpress.com/2017/03/08/corpus-hermeticum-i-iii-iv-xi/

My translation of and commentary on tractate VIII is available in pdf format at https://davidmyatt.wordpress.com/2017/03/20/corpus-hermeticum-viii/

[4] To be pedantic, when θεὸς is mentioned in the texts it often literally refers to ‘the’ theos so that at the beginning of tractate VI, for example, the reference is to ‘the theos’ rather than to ‘god’.

[5] In respect of ‘the good’ – τὸ ἀγαθόν – as ‘honourable’, qv. Seneca, Ad Lucilium Epistulae Morales, LXXI, 4, “summum bonum est quod honestum est. Et quod magis admireris: unum bonum est, quod honestum est, cetera falsa et adulterina bona sunt.”

[6] The suggestion seems to be that ‘the theos’ is the origin, the archetype, of what is noble, and that only through and because of theos can what is noble be presenced and recognized for what it is, and often recognized by those who are, or that which is, an eikon of theos. Hence why in tractate IV it is said that “the eikon will guide you,”; why in tractate XI that “Kosmos is the eikon of theos, Kosmos [the eikon] of Aion, the Sun [the eikon] of Aion, and the Sun [the eikon] of mortals,” and why in the same tractate it is said that “there is nothing that cannot be an eikon of theos,” and why in Poemandres 31 theos is said to “engender all physis as eikon.”

As I noted in my commentary – qv. especially the mention of Maximus of Constantinople in respect of Poemandres 31 – I have transliterated εἰκὼν.


Image credit: The beginning of Tractate VI from the book Mercvrii Trismegisti Pœmandres, published in Paris in 1554


 

N.B. This has been superseded by the compilation Corpus Hermeticum: Eight Tractates which contains translations of and commentaries on tractates I, III, IV, VI, VIII, XI, XII, XIII.

Gratis Open Access: https://davidmyatt.files.wordpress.com/2018/03/eight-tractates-v2-print.pdf

Printed book: ISBN-13: 978-1976452369. 190 pages. 2017.

°°°

From the Introduction to tractate VIII:

The eighth tractate of the Corpus Hermeticum, concise as it is, provides an interesting summary of some of the tenets of the Hermetic weltanschauung. As, for example, in the mention of a first being (the primary theos) and of a second being (a theos) who is an eikon (εἰκὼν) of the first, and which first being – theos – is the artisan of all beings; and as, for example, in the mention of mortals having a natural empathy (συμπάθεια) with this eikon, this second being, who is identified as κόσμος, with κόσμος understood here, as in tractate XI, either as a personification, as a divinity, the theos – a deathless living being, ζῷον ἀθάνατον – who is the living cosmic order, or, as in the Poemandres tractate as simply referring in an impersonal manner to ‘the cosmic order’ itself.

While most other translators have opted here, as in other tractates, to translate κόσμος as cosmos (which English term suggests that the physical universe is meant) I incline toward the view that here – as in tractate XI – a divinity is meant, especially given how κόσμος is described: as “a second theos and a deathless living being,” and as an eikon of the primary theos.

There are certain parallels with tractate XI and in which tractate it is stated that “Kosmos is the eikon of theos, Kosmos that of Aion, the Sun that of Aion, and mortals that of the Sun. It is said that changement is death since the body disintegrates with life departing to the unperceptible,” (section 15) and, in section 14, that “Life is the enosis of perceiverance and psyche, while death is not the loss of what was joined but the end of enosis.”

What therefore emerges from this, the eighth, tractate are two things: how we mortals are part of, and connected to, Kosmos and thence – since Kosmos is an eikon – to the first, the primary, theos, and how diverse the Hermetic weltanschauung is in respect of some details while nevertheless retaining an underlying ethos.

The references in the commentary to other tractates are to my translations of and commentary on tractates I (Poemandres), III (An Esoteric Mythos), IV (Chaldron Or Monas) and XI (From Perceiverance To Hermes), available in one volume [1]. As with those tractates I have, through transliterations and choice of English words, endeavoured to present something of the metaphysical nature of the tractate, although this particular tractate, concise as it is, is in places rather esoterically obscure, an obscurity that a study of the aforementioned tractates may somewhat alleviate, although it is interesting to speculate whether or not, in the decades following the composition of this tractate, such esoteric matters were explained by means of an aural tradition, individual mystic to aspiring individual mystic.

[1] Corpus Hermeticum: Eight Tractates. 2017. 190 pages, ISBN: 978-1976452369.


Image credit:
The beginning of Tractate VIII
from the book Mercvrii Trismegisti Pœmandres, published in Paris in 1554.

Corpus Hermeticum XI

°°°

The translations and commentaries are now included in

Corpus Hermeticum: Eight Tractates
(pdf)

Printed Edition: 190 pages, ISBN: 978-1976452369.

Contents:

Tractate I. Ποιμάνδρης. Poemandres

Tractate III. Ιερός Λόγος. An Esoteric Mythos

Tractate IV. Ἑρμοῦ πρὸς Τάτ ὁ κρατῆρ ἡ μονάς. From Hermes To Thoth: Chaldron Or Monas

Tractate VI. ̔́Οτι ἐν μόνῳ θεῷ τὸ ἀγαθόν ἐστιν ἀλλαχόθι δὲ οὐδαμοῦ. That In The Theos Alone Is Nobility And Not Anywhere Else

Tracate VIII. Ὅτι οὐδὲν τῶν ὄντων ἀπόλλυται ἀλλὰ τὰς μεταβολὰς ἀπωλείας καὶ θανάτους πλανώμενοι λέγουσιν. That no beings are lost, despite mortals mistakenly claiming that such transformations are death and a loss.

Tractate XI. Νοῦς πρὸς Ἑρμῆν. From Perceiverance To Hermes

Tractate XII. Περὶ νοῦ κοινοῦ πρὸς Τάτ. To Thoth, Concerning Mutual Perceiveration.

Tractate XIII. Ερμού του τρισμεγίστου προς τον υιόν Τάτ εν όρει λόγος απόκρυφος περί παλιγγενεσίας και σιγής επαγγελίας. On A Mountain: Hermes Trismegistus To His Son Thoth, An Esoteric Discourse Concerning Palingenesis And The Requirement of Silence


Image credit:
The beginning of Tractate XI
from the book Mercvrii Trismegisti Pœmandres, published in Paris in 1554.